www.nkcr.cz

  • informace o Notářské komoře České republiky, která zastřešuje činnost notářů v České republice, informace o cenách za notářské služby, aktuální znění právních předpisů týkajících se notářské činnosti

www.justice.cz

  • stránka obsahující výpisy z obchodních a jiných veřejných rejstříků, elektronickou sbírku listin obchodních společností a jiných subjektů, vzory formulářů k podání návrhů do veřejných rejstříků, informace o soudech a soudních řízeních

www.cuzk.cz

  • stránka obsahující informace z katastru nemovitostí, nahlížení do katastru nemovitostí, informace o řízeních před katastrálními úřady v České republice, vzory podání do katastru nemovitostí

www.rzp.cz

  • živnostenský rejstřík obsahující informace o živnostenských oprávněních jednotlivých podnikatelských subjektů

www.czechpoint.cz

  • stránky obsahující základní informace o kontaktních místech Czechpoint a službách zde poskytovaných

www.obcanskyzakonik.cz

  • stránka obsahující základní informace o novém občanském zákoníku a zákonu o obchodních korporacích

www.europa.eu

  • oficiální stránky Evropské unie