Notářka Mgr. Martina Kondrová

Naše notářské kanceláře naleznete v Pardubicích a v Holicích

Image

Notářská kancelář Pardubice

Notářské služby můžete využít zejména v případech, kdy:

  • potřebujete ověřit podpis či listinu,

  • hledáte kontaktní místo Czech POINT a potřebujete např. výpis katastru nemovitostí, výpis obchodního rejstříku aj.

  • chcete sepsat závět či jiné pořízení pro případ smrti,

  • chcete převést majetek, zejména nemovitosti,

  • potřebujete sepsat notářský zápisu pro obchodní společnost – zejména založení společnosti, notářský zápis o změnách ve firmě, rozhodování valných hromad a jiné,

  • chcete zajistit vrácení dluhu prostřednictvím notářského zápisu jako podkladu k exekuci,

  • chcete dát peníze či listiny do notářské úschovy,

  • chcete sepsat smlouvu o úpravě manželských majetkových vztahů (společného jmění manželů), manželská či předmanželská smlouva,

  • potřebujete osvědčit schůzi družstva či společenství vlastníků jednotek,

  • potřebujete osvědčit určitou skutečnost, prohlášení, obsah www stránek apod.

Možnosti objednání se do kanceláře notářky

Do notářské kanceláře se můžete objednat telefonicky a sjednat si termín pro Vaše jednání v úřední dny, event. i v jiné hodiny a dny, na místě samém dle dohody.

Kdy není nutné se objednat

V případě, že potřebujete ověřit podpis či listinu, případně využít služeb Czech POINT (vyhotovení výpisů, konverze dokumentů) není zpravidla nutné se objednávat předem. V případě požadavku většího množství notářských služeb tohoto typu (např. při ověření většího množství podpisů či více listin) je vhodné se předem objednat a domluvit si konkrétní hodinu návštěvy.

Ceník notářských služeb

Notářská kancelář Mgr. Martiny Kondrové a JUDr. Ivany Kondrové účtuje za poskytnuté služby odměnu dle vyhlášky č. 196/2001 Sb o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif).

Aktuální znění notářského tarifu je k dispozici na stránkách Notářské komory ČR.

Notářské služby